Thiết kế cải tạo nhạc nước trên hồ Xuân Hương – Đà Lạt

Dự án Thiết kế cải tạo nhạc nước trên hồ Xuân Hương – Đà Lạt được TDV thực hiện thiết kế và dựng phim mô phỏng 3D với đầy đủ hiệu ứng. Hệ thống nhạc nước trên hồ đã xuống cấp và hư hỏng khá nhiều, TDV đã lên phương án thay thế, cải tạo và nâng cấp hệ thống.

Video thiết kế cải tạo nhạc nước hồ Xuân Hương

Hệ thống nhạc nước phao nổi trên hồ Xuân Hương được lắp đặt dạng phao nổi, sau một thời gian sử dụng thì hệ thống đã hư hỏng và xuống cấp. Chủ đầu tư đã liên hệ công ty TDV và đề nghị TDV lên phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống.

Ngoài việc giữ lại những thiết bị còn sử dụng được để tận dụng thiết kế các hiệu ứng thì chúng tôi còn thiết kế thêm các hiệu ứng khác sao cho thẩm mỹ hơn.

Một số hiệu ứng thiết kế cải tạo nhạc nước hồ Xuân Hương

Các hiệu ứng nhạc nước trên hồ Xuân Hương được TDV thiết kế đó là:

  • Hiệu ứng vòng phun bắn đuổi tròn và bắn đuổi tuyến tính dạng thẳng
  • Hiệu ứng phun múa vẫy 1D
  • Hiệu ứng phun đôi cánh chim
  • Hiệu ứng phun cột nước lớn
  • Hiệu ứng phun hình đuôi công
  • Hiệu ứng phun hình bông hoa Lily

.
.
.
.