Thiết kế nhạc nước âm sàn quảng trường thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên

Dự án Thiết kế nhạc nước âm sàn quảng trường thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên được công ty TDV thực hiện giai đoạn lên ý tưởng, thiết kế và dựng phim mô phỏng 3D cho chủ đầu tư. Chúng tôi đã thiết kế 2 phương án sàn nhạc nước khác nhau với rất nhiều hiệu ứng sinh động để chủ đầu tư dễ dàng lựa chọn. Sau khi trao đổi thống nhất thì chủ đầu tư đã quyết định lựa chọn phương án 1 để thi công.

Video dựng phim mô phỏng nhạc nước âm sàn quảng trường thị xã

Thiết kế nhạc nước âm sàn phương án 1

Thiết kế nhạc nước âm sàn phương án 2

Mô tả các hiệu ứng thiết kế nhạc nước âm sàn quảng trường Phổ Yên

Chúng tôi thiết kế rất nhiều hiệu ứng ấn tượng cho hệ thống nhạc nước như:

  • Hiệu ứng phun hình đuôi công
  • Hiệu ứng phun dạng biến hình xòe ra chụm vào
  • Hiệu ứng phun bắn đuổi, lên xuống tuyến tính
  • Hiệu ứng phun hình cánh chim vẫy
  • Hiệu ứng phun múa vẫy 1D
  • Hiệu ứng phun vòng phun nhao vào

Xem thêm một số công trình đài phun nước âm sàn, sàn nhạc nước được TDV thực hiện:

.
.
.
.